พื้นที่ให้บริการข้อมูล ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เเก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เเละ จังหวัดยโสธร


จังหวัดอุบลราชธานี

– สถานศึกษาภายในจังหวัด จำนวน 18 สถานศึกษา
– จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา มากกว่า 4,789 คน

จังหวัดยโสธร

– สถานศึกษาภายในจังหวัด จำนวน  8 สถานศึกษา
– จำนวนนักศึกษาภายในจังหวัด มากกว่า 4,208 คน

จังหวัดศรีสะเกษ

– สถานศึกษาภายในจังหวัด จำนวน  20 สถานศึกษา
– จำนวนนักศึกษาภายในจังหวัด มากกว่า 7,188 คน

จังหวัดอำนาจเจริญ

– สถานศึกษาภายในจังหวัด จำนวน  5 สถานศึกษา
– จำนวนนักศึกษาภายในจังหวัด มากกว่า 8,751 คน

0
+
สถานศึกษา 4 จังหวัด
0
+
หลักสูตรที่เปิดสอน
0
+
ข้อมูลสถานประกอบการในอุบลฯ
0
+
กำลังการผลิตกำลังคน

ข้อมูล 5 อันดับสูงสุด ความต้องการของสถานประกอบการ (Demand)

จำนวนความต้องการ 5 อันดับสูงสุด ความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานประกอบการ (Demand) ปี 2560 ใน 5 สาขาวิชาหลัก ที่เปิดสอนภายใน ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (Northeastern Economic Corridor : NEEC | Ubon Ratchathani)

การตลาด
16%
ยานยนต์สมัยใหม่
15%
ก่อสร้าง
14%
การแปรรูปอาหาร
12%
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
11%

ข้อมูล 5 อันดับสูงสุด การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (Supply)

จำนวนความต้องการ 5 อันดับสูงสุด การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (Supply) ปี 2560 ใน 5 สาขาวิชาหลัก ที่เปิดสอนภายใน ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (Northeastern Economic Corridor : NEEC | Ubon Ratchathani)

การตลาด
34%
ยานยนต์สมัยใหม่
24%
ก่อสร้าง
13%
เทคนิคการผลิต
9%
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
9%

ติมตาม ข่าวสารอื่นๆ ของ ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 : NEEC | UBON ได้ที่ >>