Contact Us

ติดต่อ : NEEC | Ubon Ratchathani.

Northeastern Economic Corridor : NEEC | Ubon Ratchathani.
ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2

สำนักงาน

ที่อยู่: เลขที่ 5 ถนนเเจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 3400

โทรศัพท์: 045 255 047

Email: neec@utc.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์, วันศุกร์ - 08.00-16.30 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ - วันหยุดทำการ