อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดสุรินทร์)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ปรัชญา วิชาการดี     ฝีมือเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม    นำพัฒนา วิสัยทัศน์ สถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ The college of the quality Vocational Education workforce production And development for the society. พันธกิจ มุ่งมั่นผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นเลิศด้านวิชาชีพ  ช่างอุตสาหกรรม (more…)

Read more...

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดบุรีรัมย์)

จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา   เลขที่ 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 31000   โทรศัพท์  0-44601597   http://www.btec.ac.th   @BTEC.BURIRAM (more…)

Read more...